Bevezetés a genomikába, evolúció genetika

Lidase prosztata fibrózissal. Bevezetés a genomikába, evolúció genetika - ppt letölteni

Krónikus prosztatitis jelzőtáblákkal

Ezért az NFAT riporter által vezérelt luciferáz aktivitás mérését alkalmaztuk egy humán szív cDNS-könyvtár ~ elsődleges klón szkrínelésére C2C12 sejtekben soros hígításokon keresztül, amíg az egyedi klónokat nem lehetett azonosítani.

Prohypertrofikus hatásokat figyeltünk meg a szívében SUMO2-t expresszáló egerekben az AAV9 Adeno-asszociált vírus alkalmazásával, kiegészítve az in vitro eredményeket. Emellett megfigyelték a megnövekedett SUMO2-mediált sumoilációt humán kardiomiopátiás betegekben és a kardiomiopátia egérmodelljeiben.

Szélesebb értelemben ezek a megállapítások a SUMO2 váratlan szerepét mutatják a szív hipertrófiájában és a kardiomiopátiában, ami megnyithatja a terápiás manipuláció lehetőségét.

Az ICD-10 betegség kódja

Bevezetés A szív reagál a patológiás biomechanikai stresszre, jellemzően miokardiális hipertrófia kialakulásával. A kezdeti kompenzációs fázis után a szívizom hipertrófiai növekedése, valamint a további remodeláció végül Krónikus prosztatitis leukociták, szívelégtelenséget, aritmiákat és hirtelen halált okoz.

A jelátviteli útvonalak széles hálózata szabályozza a fiziológiai és patofiziológiai kardiomiocita növekedést 1. A Lidase prosztata fibrózissal hipertrófiájához kapcsolódó egyik legfontosabb jelátviteli útvonalat a kalcineurin Cnegy kalcium-kalmodulin-függő szerin-treonin fehérje foszfatáz közvetíti, amelyet több mint egy évtizede azonosítottak pro-hipertrófiai jelátviteli modulátorként 2. Aktiválása után a kalcineurin defoszforilálja az N-terminális szerin-maradékokat az NFAT-család citoplazmatikus transzkripciós faktorain, ami az NFAT-ek nukleáris transzlokációjához vezet, lehetővé téve számukra, hogy más transzkripciós faktorokkal, mint például MEF2 vagy GATA1, aktiválják a 3-as géneket4, 5.

Érdekes módon kimutatták, hogy maga a kalcineurin alegysége is a 6 maghoz fordul, ami azt jelenti, hogy további célpontok vannak a defoszforilációra. A Cn-NFAT útvonal aktiválása a Cn konstitutívan aktív mutánsát túlzottan expresszáló transzgenikus egerekben súlyos kardiális hipertrófiát okoz, súlyos fibrózissal és a molekuláris hipertrófiai program aktiválásával 2.

Az ICD-10 betegség kódja

Ezen túlmenően ezekből az egerekből származó kardiomiociták diszorganizálódnak és hipertrófiásak, a dupla keresztmetszetű területhez képest a vad típusú cardiomyocytákhoz képest. Ezek az eredmények együttesen kritikus és nélkülözhetetlen szerepet játszanak a Cn-NFAT jelzésében a szív patológiás átalakításában. A kis ubikvitinnel kapcsolatos módosítók SUMO négy különböző fehérje humán SUMO1—4 családja, amelyek kovalensen módosíthatják célfehérjeiket reverzibilis konjugációval, ezáltal befolyásolva a fehérje aktivitását, lokalizációját és stabilitását 9, 10, A szumoiláció számos különböző sejtszintű folyamathoz kapcsolódik, beleértve a sejtciklus szabályozását, a transzkripciót és a szubcelluláris transzportot 12 a módosított cél molekula kölcsönhatási mintáinak megváltoztatásával lásd a Jelen tanulmány célja a kalcineurin-NFAT jelzésének még ismeretlen modulátorainak azonosítása a szívben.

Megállapítottuk és megerősítettük, hogy a SUMO2 új és hatékony aktiválója ennek a jelátviteli útnak.

Veszélyt jelent az ember életére?

A SUMO2 túlzott expressziója magasabb hipertrófiával összefüggő gének expressziós szintjét eredményezi, és jelentősen megnöveli a sejtfelületet. A sejttörmeléket 12 x g-vel 20 percig centrifugálással eltávolítottuk, és a fehérje koncentrációját fotometriásan határoztuk meg Biorad DC-vizsgálati módszerrel Biorad, München, Németország.

A vizsgálatokat kettős luciferáz riporter vizsgálattal Promega, Mannheim, Németország végeztük a gyártó utasításainak megfelelően. Az endogén fehérjék immunprecipitációja Az egér bal kamrait ultra-turrax szeparátor segítségével homogenizáltuk RIPA lízis pufferben, míg a C2Csejteket 3 fagyasztási-olvadási ciklussal lizáltuk natív lízis pufferben NLB. A kicsapódott fehérjéket 50 μl 2x Laemmli pufferrel eluáltuk, amelynek μl-t SDS-PAGE-nak vetettük alá, majd polivinilidén-fluorid-membránokba transzferáltuk és immunblottáltuk.

A sejteket ezután monoklonális egér anti-a-aktininnel és megfelelő AlexaFluorkonjugált szekunder antitestekkel inkubáltuk.

A prosztatitis gyertyái egyszerűek

A sejtfelület mérése A sejt méreteit a 30 leírás szerint végeztük. Röviden, 5 × 5 × 5 xyz kép készült 20x-os nagyítással és egyesült.

A cellaméretet Keyence HybridCellCount szoftver modulja segítségével mértük fluoreszcencia intenzitású egyszeres extrakciós módban. Fajspecifikus próbákat adtunk hozzá, és ezeknek a próbáknak a hegesztése és ligálása után egy amplifikációs és címkézési lépést hajtottunk végre, amely a próbákat egy zöld emissziós fluorofór közelében helyezi el.

A sejten belüli zöld pontok kevesebb mint 30—40 nm-es távolságot mutatnak a fehérjék között, és így közvetlen fehérje-fehérje kölcsönhatást jelentenek. A IPER kezelés prosztatitis elemzést a Keyence Hybrid Cell Count moduljának segítségével végeztük, ahogy azt a kiegészítő módszerek részletesen ismertették. Röviden, a magokat számoltuk és PLA-fluoreszcencia jelet kaptunk a pozitívan festett magok százalékának kiszámításához.

Hat héttel később az állatokat echokardiográfia után elpusztítottuk a szervek betakarítására. Az echokardiográfia Az echokardiográfiás elemzéseket VisualSonics Vevo nagyfrekvenciás ultrahangos rendszerrel végeztük.

Veszélyt jelent az ember életére?

Röviden, az egereket izofluránnal 2, 5 ppm érzéstelenítettük, és folyamatos hőmérséklet-kezelést biztosító melegítő padra helyeztük. Az EF-méréseket LV-nyomkövetési protokoll segítségével végeztem, összehasonlítva az enddiasztolés és endisztolikus LV-kötetet. A következő M-mód alapú paramétereket rövid tengelyen kaptuk a papilláris izmok szintjén. A humán szív cDNS-könyvtárát hígítottuk és szétválasztottuk, hogy mindegyik körülbelül klónt tartalmazó egyedi készletet kapjunk, Lidase prosztata fibrózissal transzformáltunk és amplifikáltunk.

A plazmidokat ezután izoláltuk és transzfektáltuk C2C12 myoblast sejtekben, amelyek stabilan hordoztak NFAT-riporter által vezérelt szentjános luciferáz gént 12 lyukú formátumban 1A. Kiválasztottunk egy vágást a további luciferáz aktivitást mutató cDNS-medencék további vizsgálatára, és egy olyan cDNS-medencével folytattuk, amely magasabb luciferáz aktivitást mutatott, mint a pozitív kontrollok 1A.

Ezt a medencét ezután tovább hígítjuk, hogy hígításonként körülbelül 12 cDNS konstrukciót tartalmazzon.

Mit lehet főzni tintahalból: gyors és ízletes

A transzformáció és a plazmidkészítés után ezeket a medencéket lyukú lemezek C2Csejtjeire transzfektáltuk, hogy meghatározzuk az NFAT-jelátviteli aktivációt. Egy további hígítási kör után az egyes klónokat transzfektáltuk, és a pozitívakat szekvenáltuk, hogy Lidase prosztata fibrózissal az SUMO2-t a Cn-NFAT jelátviteli útvonal legerősebb aktivátoraként. A A magzati humán szívből származó cDNS-klónból kezdve sorozatos hígításokat és plazmidkészítményeket végeztünk C2C12 sejtek transzfekciójához, stabilan hordozó NFAT-riporter-szentjános luciferázt.

További hígításokat és plazmid készítményeket hajtottunk végre addig, amíg az egyes klónokat nem lehet transzfektálni és szkrínelni, majd a Cn-NFAT aktiváló klónokat szekvenáltuk. B A Western-blotot, amely SUMO2 S2 túlexpressziót és relatív denzitometriát mutatott, β-aktin betöltő kontroll segítségével számítottuk ki.

A Lidase prosztata fibrózissal aktív kalcineurin ΔCnA vagy transzfektálható S2 jelenlétében vagy hiányában. A három független kísérlet négyszeres számának átlaga.

Az előadások a következő témára: "Bevezetés a genomikába, evolúció genetika"— Előadás másolata:

Az E Western-blotot, amely az S2 kiesését mutatja, és a relatív denzitometriát β-aktin betöltő kontroll segítségével számítottuk ki. Teljes méretű kép A szűrési kísérletből származó adatok további validálásához egy SUMO2 S2 vad típusú konstrukciót állítottunk elő a C2C12 sejtekben való expresszióhoz, és validáltuk a túlzott expresszióját mind a fehérjében 1B.

Ábra és S1C. Azonban mindenütt megfigyelhető volt a sumo2 expressziója különböző szövetekben, beleértve Lidase prosztata fibrózissal tüdő, a máj, a vese stb. Továbbá a sumo2 expresszió viszonylag magasabb volt a szívben, mint a vázizom. Ábra, S2C ábra. G ábra, H. A Western blot-t mutatunk be, ahol az S2 túltermelés adenovírus Ad S2 túlexpresszió és relatív denzitometria jelenlétében vagy hiányában α-tubulin betöltő kontroll B segítségével történt.

A hexaplicates három független kísérletének átlaga.

Az adatok a hexaplicátokban végzett három független kísérlet átlagaként jelennek meg. H A relatív denzitometriát α-tubulin betöltő kontroll segítségével számítottuk ki. Az elválasztó vonalak a megfelelő sávok átrendeződését jelentik egy membránon belül. A SUMO2 kardiális megbetegedés patofiziológiai jelentőségének felmérése céljából a SUMO2-függő szumoilációs állapotot két különböző, szívbetegségben, kalcineurin transzgénikus és TAC transzverzális Aortic Constriction egérmodellben vizsgáltuk.

A Cn-transzgenikus egerek kifejezett hipertrófiát mutatnak, amelyet szívelégtelenség követ, míg a TAC által működtetett egerek nyomás túlterhelésben szenvednek, ami hipertrófiát és szívelégtelenséget eredményez.

Segítsen krónikus prosztatitisben

Míg a SUMO2 számos Lidase prosztata fibrózissal vesz részt, ezért kovalens kötődése más fehérjékhez várhatóan differenciálisan szabályozott, mindkét betegség modellje a fehérje-sumoiláció általános növekedését mutatta, és ez a növekedés a kalcineurin transzgenikus egerekben szignifikánsabb volt S3A, C, D ábra.

Ábra, B. E megállapítással összhangban megfigyeltük az nppa és nppb magzati gének jelentős emelkedését 3C.

Bevezetés a genomikába, evolúció genetika

Ábra, D. Ábra növelte. Ugyanezen a vonalon, az nppa, az nppb és az rcan1—4 expressziója szignifikánsan felerősödött a PE-kezelt sejtekben, míg ez a növekedés a sejtekben a SUMO2 leállási körülményeitől gyengült 3G — I ábra. Összességében ezek az adatok azt mutatják, hogy a SUMO2 túlzott expressziója kardiomiocita hipertrófiát indukál, összhangban a Cn-NFAT jelátviteli in vitro erőteljes aktiválásával.

Prostatitis hipertónia

Ábra, B ábra, S4B. Ábra, D, S4D. Ábra, S4C. D A megfelelő sejtfelület. Az E - G számára látható a három független kísérlet hexaplicatesben. I A sejtfelszíni terület a túlzottan expresszált S2 vagy S2AGG jelenlétében vagy hiányában a LacZ-negatív kontrollhoz vagy a PE-hez viszonyítva 5 μM, pozitív kontroll a takrolimusz vagy ciklosporin jelenlétében vagy hiányában.

A prosztatitis étrend kezelése

Az egerek az S2 fokozott expresszióját mutatják a bal kamrában S6A, B ábravalamint a szív expressziójával szembeni jó specificitást S6C, D ábra. A domináns expressziót a bal és jobb kamrában érjük el, míg a mérsékelten nem célzott expressziót a máj, a vese, a musculus soleus és a musculus gastrocnemicus esetében tapasztalták a luciferáz kontroll csoporthoz képest. Azt is megfigyeltük, hogy a szív és a testsúly 5.

Mit lehet főzni tintahalból: gyors és ízletes

Ábraami arra utal, hogy ezekben az egerekben a maladaptív hipertrófia és a pulmonalis torlódás alakul ki. A megfelelő echokardiográfiás adatokat az S2. C Szív súlya mg testtömegre g ; D tüdő tömeg mg testtömegre g. E Reprezentatív echocardiographiás képek M-mód. Ábra jelentős emelkedését és a kalcineurin-érzékeny gén rcan1—4 17H ábra felfelé állítását eredményezte.

Annak ellenére, hogy nem jelentős, egyértelmű tendenciát figyeltünk meg a magzati gén nppa felfelé állításának irányába 5F.

Antioxidánsok

A kontrollfeltételek az endogén S2 és a CnA közötti ko-lokalizációt mutatják, mint a sejtekben lévő zöld pontok, ahol a két fehérje közelebb van a 30—40 nm-eshez 6A. Ábra, Ad LacZ. A jelek a magban és a citoplazmában is detektálhatók. Ezenkívül az endogén SUMO2 és a kalcineurin A együttes immunprecipitációs kísérleteit C2C12 sejtekben és egér szív szövetekben végeztük.

Amint a 6D. Ábrán látható, a SUMO2 kölcsönhatásba lép a kalcineurin A-val C2C12 sejtekben, valamint az egér szív lizátumában natív körülmények között.