Kóka Rozália énekes és mesemondó honlapja - Budapest
 

 

A könyveim megvárárolhatóak, sőt meg is hallgathatóak az alábbi címeken >>>


Kóka Rozália néphagyományt átörökítő tündöklése is Magyar Örökség Díjban részesült.
Az MTA Székházában adták át a Magyar Örökség Díjakat. Hét új kitüntetettet köszönthettek a Díszteremben az egybegyűltek 2007 március 24.-én.


Kóka Rozália1943-ban a vajdasági Bajmokon láttam meg a napvilágot. Szüleim nemzeti kisebbségben született emberek. Édesapám, Kóka István bukovinai székely származású asztalosmester, édesanyám, Gyurcsik Mária bácskai magyar. Ő varrónő volt. A bukovinai székelyeket 1941 májusában telepítették Bácskába, onnan 1944 októberében menekülniük kellett. 1945 márciusában telepítettek le bennünket a Völgységben, egy kis, ezerlelkes, németek lakta faluban, Felsőnánán. Itt végeztem el az általános iskolát, majd a szekszárdi Garay János Gimnáziumban tanultam tovább. A Kaposvári Felsőfokú Tanítóképzőben szereztem tanítói oklevelet.
1962-ben a szüleimmel, számos rokonommal és bukovinai székely falumbélivel Érdre költöztünk.
1964 -ben férjhez mentem Szentes Jánoshoz és az Érddel szomszédos Tárnokon lettem tanító.
1965-ben született a leányom, Szentes Erika Csilla. 1968-ban elváltam a férjemtől.
1965 és1979-ig kisebb megszakításokkal tanítottam az Érdi 5. sz. Ált Iskolában, az Érdi 1. sz Ált Iskolában és a Diósdi Általános Iskolában. Közben 1974-1977-ig a Budai Járási Művelődési Központ főállású munkatársa voltam.
1979-ben súlyosan megbetegedtem és két évre leszázalékoltak. 1985-ben vállaltam ismét főállásban munkát. A Kisdobos c. gyermeklap újságírója lettem. Újságunk 1990-ben megszűnt, ekkor az érdi Liget Termál Szállóban kulturális igazgatóhelyettesként helyezkedtem el.
1992-ben meghívtak a Magyar Művelődési Intézetbe, ahol 2000 decemberéig dolgoztam népzenei főelőadóként.
1998-ban Budapestre költöztem.

II.
Gyermekkoromtól nagy figyelemmel és odaadással igyekeztem megismerni, megtanulni és másoknak is bemutatni népcsoportom, a bukovinai székelyek történetét, népművészetét, életét.
Tíz éves koromtól táncoltam iskolái m néptánc csoportjaiban, de a szekszárdi Sárközi Együttesnek és később a Somogyi Népi Együttesnek is tagja voltam. Tizenkilenc koromban, indultam el az első "igazi" néprajzi gyűjtőutamra. Meséket és népdalokat gyűjtöttem, s tanáraim segítségével pályázatot készítettem az Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatra. Második helyezést értem el, s jutalmul felhoztak Budapestre, a Néprajzi Múzeumba. Akkor megismerkedtem mindazokkal a kiváló, szellemi nagyságokkal, akik későbbi életutamat meghatározták. A néprajzi gyűjtőmunkát azóta se hagytam abba.
1971-ben alakítottam, és máig vezetem az Érdi Bukovinai Székely Népdalkört.
1973-ban a Szóljatok játszók, regölők c. pályázaton a Csiki Véró élete c. monodrámám forgatókönyvével, majd a bemutatásával országos első helyezett lettem. Ekkor indult előadóművészi pályám. Gyűjtéseimből előadóesteket, meseműsorokat szerkesztettem, amelyekkel az egész "magyar glóbuszt" bejártam. Hanglemezek, kazetták is készültek belőlük.
1989-ben jelent meg első könyvem, a bukovinai székely, gyímesi és moldvai népi szerelmes történeteket tartalmazó Egy asszon két vétkecskéje c kötet.
1991-ben a népdalkörömet hagyományőrző tevékenységéért Európa-díjjal jutalmazták.
Eközben megunhatatlanul rajongok Gábor, Csilla és Lívia unokáimért. Ha csak tehetem, írok, mesélek.

Kitüntetéseim:
A Népművészet Ifjú Mestere, 1973
Sebestyén Gyula Emlékérem, 1983
Bessenyei György Emlékérem, 1987
A Népművészet Mester, 1992
A Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje, 1994
Érd Városért, 1995 /a népdalkörrel együtt/
Sebestyén Ádám díj,
Érd Városért, 2001./a népdalkörrel együtt/
"Rendületlenül"-érdemérem, 2004.
Csuka Zoltán-díj, 2004
Magyar Örökség Díj 2007


Előadóestjeim

"Édes hazám, mit vétettem"/előadó est a bukovinai székelyekről/
"Móduvának nagy a széje…"/előadóest a csángó magyarokról/
Jó estét Mária! / apokrif történetek Szűz Mária életéből, imák, hiedelemmondák/
Egy asszon két vétkecskéje/ bukovinai székely, gyímesi és moldvai népi szerelmes történetek/

Meseműsorok:

Kicsi Kégyókirályfi
Katyika meg Matyika
Aranyhajú ikergyermekek
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele


Kiadványaim:
Érdi Bukovinai Székely Népdalkör / bukovinai székely népdalok, Hadikfalvi betlehemes Hungaroton, Bp. 1986.
Betlehemnek pusztájában/ hangkazetta/
Istenem, országom/ hangkazetta/
Kicsi Kégyókirályfi / bakelit lemez, hangkazetta/ Hungaroton
Fehérlófia /bakelit lemez, hangkazetta/ Hungaroton
Egy asszon két vétkecskéje / Ötlet kiadó, Bp. 1989; TIMP, Bp. 2002./
Egy asszon két vétkecskéje/ hangkazetta/ Magánkiadás.
Mátyás király rózsátnyitó ostornyele, Út Kiadó, Székesfehérvár, 1990; TIMP, 2003.
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele /hangkazetta /, Masszi Kiadó, Bp. 2003.
Katyika meg Matyika, Fekete Sas Kiadó, Bp. 2002.
Hadikfalvi betlehemes/ könyv + CD/, Fekete Sas Kiadó, Bp. 2003.
Aranyhajú ikergyermekek /hangkazetta/- Magánkiadás.
Aranyhajú ikergyermekek / moldvai csángó mesék/ TIMP. Bp. 2004.
"Ó, fényességes szép hajnal" /bukovinai székely adventi és karácsonyoi népénekek az Érdi Bukovinai székely Népdalkör előadásában, CD, 2005. saját kiadás./
Virágszépzöld Anna
Katyika meg Matyika - Fekete Sas Kiadó,
Mesemondó gyerekek könyve Fekete Sas Kiadó, Bp. 200
9.
Egy Asszon, két Asszon - TIMP KIADÓ KFT. 2011A Mátyás kötetem teljes terjedelmében olvasható a Széchenyi Könyvtár honlapján,. matyasmesek.oszk.hu ,
egyéb írásaim pedig a FOLKMAGAZIN oldalán www.folkmagazin.huA könyveim megvárárolhatóak a következő üzletekben:

Fekete Sas Kiadó mintaboltja:
1126 Budapest, Böszörményi u.13
Tel.:1-355-9376
Hadikfalvi betlehemes 2850 Ft
Hegyen s földön járogatok vala ……… 2500 Ft
Katyika meg Matyika……………………….1350 Ft

TIMP KIADÓ
1139 Budapest, Frangepán u.12-14.
Tel.: Csemez Júlia, 06/20/2372414

Egy asszon két vétkecskéje ……………910 Ft
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele ....1600 Ft
Aranyhajú ikergyermekek ......1850 Ft
Egy Asszon, két Asszon ........1500 Ft

Masszi Kiadó
Budapest, Tóth Kálmán u.33.
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele, hagkazetta …... 1500 Ft

L'Harmattan Kiadó, Bp. VII. ker. Kossuth L. u. 12. - az Auguszt Cukrászda mellett az udvarban
Bételjesítem Isten akaratját, 2500 Ft


A kicsi kigyókirályfi
A három arató lány
Istenem országom
Betlehemnek pusztájában
Meserészlet
Zenerészlet

Eddigi életem során meséltem óvodákban, iskolákban, könyvtárakban, művelődési házakban, aranyozott színháztermek deszkáin, szénapajtákban, bűzös kocsmákban, templomokban, laktanyákban, börtönben, elmegyógyintézetben, erdei tisztásokon, autóbuszokon, vonatokon, még vásárban is. Meséltem vidám és boldog embereknek, árváknak és elhagyottaknak, nyomorult, megalázott vendégmunkásoknak, árvíztől, háborútól elűzötteknek, idegen országba szakadtaknak, kicsiknek és nagyoknak. A mesék mindenkinek adtak valamit. Örömöt, vigaszt, reményt, szabadságot. Mint valami lelki "hamuban sült pogácsák" segítettek élni, segítettek a nehézségeket legyőzni, kinek-kinek élethelyzete szerint. Segítettek nekem is. Boldog vagyok, hogy megajándékozhatom velük az embereket.

Érd, 2005.december

MESEMONDÓ GYEREKEK KÖNYVE

Mesemondó vagyok. Közel öt évtizede gyűjtök népmeséket, 1973 óta magam is mesélek kicsiknek és nagyoknak, mindenütt, ahol értenek magyar nyelven. Négy mesekönyvem jelent meg eddig sok ezer példányban. Ugyanebben a sorozatban látott napvilágot a második kiadást is megért című könyvecském. Pályám során számos alkalommal kértek fel mesemondó versenyek zsűrizésére, magam is rendszeresen szervezek versenyeket. Ezzel a kötettel azoknak a gyerekeknek szeretnék segíteni, akik mesemondással próbálkoznak.
Ebbe a kötetbe negyven érdekes, köznyelven megírt, egyszerű szerkezetű, rövid lélegzetű, könnyen megtanulható mesét válogattam. Főként saját gyűjtéseimből, de néhányat más gyűjtők meséiből is átdolgoztam. A kötet végén tíz jó tanácsban foglaltam össze azokat a tudnivalókat, amelyek legfontosabbak a sikeres szerepléshez. Könyvemet szeretettel ajánlom minden, meséketkedvelő gyermeknek.

ÖREGBETÜS KÖNYV, Ár: 1500,- Ft , Fekete Sas Kiadó, Bp. 2009.
Megvásárolható a Fekete Sas Kiadó internetes áruházában. www. feketesas. hu

   

Kóka Rozália - Virágszépzöld Anna

Az unokáim elpilledtek, és „fészkelni” kezdenek. Gáborka a fűtőtest elé terít egy takarót és ráheveredik, Lívia felmászik az ágyra, és ráfekszik a „selyem párnára”. Két kézzel összemarkolja a négy-öt pelenkából álló „busziját”, majd szorgalmasan markolászni kezdi a már kétes tisztaságú rongycsomót. Elálmosodott.
Kedvesen kérlelni kezd:
- Mamó, mondd el a „hája, máját”!
- Nekem meg a „hím, hám, humot!” – szólal meg Gabóca.
Lívia mellé ülök, és mesélni kezdem a legkedvesebb meséjét. A róka, mint récepásztor t. Fényes tekintettel, mosolyogva figyelnek a gyerekek. Alig várják, hogy anyóka végre megkérdezze a medvétől:
- Tudsz-e szépen énekelni?
- Hogyne tudnék! Mam-mam-ma, mam-mam-ma! - velem mammognak.
A farkassal együtt tutulnak, a róka versikéjét meg egyenesen harsogják: „Hája, mája réce lába, begye, nyaka tepertője, hasam legyen temetője! Tyű!”
Aztán következik Gábor kedvenc meséje, A tréfás farkas . Szóról szóra tudják.
Hím, hám, húm, megeszlek! – kiáltják egymásnak. Felelevenednek, felugrálnak, és ismét hancúrozni kezdenek.

Kötés: keménytáblás, védőborító, Oldal: 135, Formátum: 165x240 mm, Műfaj: Mese, Ár: 2600 Ft


Egy asszon két vétkecskéje
Kóka Rozália
Timp Kiadó, 2010
ISBN: 9789630099325

Harmincnégy bukovinai székely, gyimesi és moldvai csángó népi szerelmes történet eredeti gyűjtésben. A hol szomorú, hol víg históriák zöme azt bizonyítja, hogy igenis megbízható szivárvány a szerelem, az embernek az életörömmel, az életigenléssel kötött, el nem pusztítható, meg-megújuló szövetsége. A könyv számos alkalmat nyújt arra, hogy nagyokat nevessünk, jókat gondolkodjunk, és később, újra és újra elmeséljük a történeteket. A nagy érdeklődésre való tekintettel a műnek ez már az ötödik kiadása.

"Ha nincsen társad, vagy szeretetlen társval kell élj,
alyan, mintha örökké homályba vónál.
Ha van kit szeress, s tégedet es szeretnek,
magad virág vagy, s örökkés süt reád a Nap."

Bukovinai székely, gyimesi és moldvai csángó népi szerelmes történetek eredeti gyűjtések
alapján

.


Hadikfalvi betlehemes
A bukovinai Hadikfalváról való betlehemes pásztorjáték -csodálatos kincs.
Kóka Rozália, az ismert folklorista és népmuvész hat éves volt, amikor falujában látta a téli ünnepkörhöz tartozó "csobánolást". Azután fiatal tanítónoként, 1973-ban lázas kutatással szedte össze a fellelheto dallamokat, szövegeket, szokásokat, majd elindult Gyímesbe, ahol még éloben láthatta a pásztorjátékot. O is járt a csobánolókkal házról házra, így átélhetett minden mozzanatot. Körútján Bukovinában is kiegészíthette gyujtését a még fellelheto emlékmorzsákkal.
Ekkor már muködött az általa alapított Érdi Bukovinai Székely Népdalkör. Gyujtomunkája eredményeként nem "csupán" énekelhették, hanem elo is adhatták ezt a ritka szép betlehemest.
A Fekete Sas Kiadó CD-vel kiegészített, magyar és angol nyelvu kötete nemcsak az itthoni, hanem a határainkon túlra szakadt, de gyökereikhez ragaszkodó magyarok körében is új lehetoséget nyújt emlékeink, régi népszokásaink továbbhagyományozására.

Gerzanics Magdolna


Katyika meg Matyika

 

Kóka Rozália mesemondó mesélt óvodákban, iskolákban, könyvtárakban, muvelodési házakban, aranyozott színháztermekben, kocsmákban és erdei tisztáson, öregeknek és gyerekeknek. A mesék mindenkinek adtak valamit.

"Farkas koma, tudod-e mit gondoltam? Gyere el te is a lagziba! Megtáncoltatjuk a lányokat, iszunk pálinkát s aztán visszajövök, s akkor megeszel."


 

Egy ilyen alkalommal mellém söndörgött egy fiúcska, s kedvesen megkérdezte tolem:
- A néni még él?
- Amint látod? - feleltem s egy szép virágocskát is kanyarintottam a könyvébe a nevem mellé.

Egy szentesi eloadás után, egy nyolcéves forma kislány átölelt s azt mondta:
- Én úgy sajnálom Rozália nénit!
- Engem? Miért sajnálsz? - kérdeztem elképedve.
Tessék mondani, miben halt meg Mátyás király?
- Úgy tudom, hogy megmérgezték - feleltem.
- Szegény, nagyon sajnálom! Nem is gondoltam volna, hogy Rozália néni volt a felesége.


Hegyen s völgyön járogatok vala
Csángómagyarok között hegyeken innen, hegyeken túl
Fekete Sas Kiadó

"Ezerkilencszázhatvankilencben, az MTA Néprajzi Kutató Csoportja megbízásából utaztam először Moldvába, hogy adatokat gyűjtsek a készülő Magyar Néprajzi Atlasz számára, Magyarfaluban, Lészpeden és Szabófalván. Több száz kérdésből állt a kérdőívem. Míg jártam a falvakat, kérdezgettem az embereket, hallgattam a népdalaikat, meséiket, hiedelem történeteiket, rajzoltam a gazdasági eszközeiket, megtudtam szívük fájdalmát. Lassan kibontakozott előttem Domokos Pál Péter szavaival élve „a világ legárvább, legelhagyatottabb magyar népcsoportjának élete”. Megrendített mérhetetlen szegénységük, kiszolgáltatottságuk, felemelt, boldoggá tett az általuk évszázadokon át megőrzött archaikus népi kultúrájuk, a csodálatosan gazdag, képes beszédük megismerése. Igazi nagyságokkal találkoztam, akik más helyre születve tán világhírű művészek, tudósok lettek volna. Egész életemre elköteleztem magamat a moldvai csángómagyarok ügye mellett. Könyvemben, a hatvanas-hetvenes években tett moldvai utazásaim élményeit elevenítettem fel naplóim segítségével. Szólok moldvai barátaim későbbi sorsáról és a 89-es romániai változások utáni találkozásaimról, a napjainkban zajló, reménykeltő eseményekről."

 


Kóka Rozália (szerk.): Bételjesítem Isten akaratját
254 oldal, ISBN 963 7343 96 2, Ára: 2300 Ft
L'Harmattan Kiadó

Kötetünk egy Magyarországon is híressé vált moldvai látóasszony látomás-elbeszéseinek repertoárját tartalmazza. Ennek a maga nemében páratlan szöveganyagnak a fennmaradása Kóka Rozáliának köszönhető, aki 1969-ben, majd az 1970-es években több ízben felkereste Lészpeden Jánó Ilonát, aki élete folyásáról, elhivatásáról, látói, lelki gondozói és egyéb közösségi szerepeiről mesélt számára ismétlődően, éveken át; majd utoljára 2004-ben Magyarországon. A magnetofon-felvételek időrendjében közölt elbeszéléseken végigvonulnak Jánó Ilona életének legfontosabb eseményeiről és legmélyebben átélt vallási élményeiről: mennyei, purgatóriumi és pokolbeli látomásairól, valamint a hozzá látogató szent személyek: Krisztus, Szűz Mária, szentek, a Sátán, vagy a halottak jelenéseiről szóló tudósítások. Mindezek olvastán szinte a középkori kereszténység világába jutunk, amelynek maradványai a moldvai magyarság archaikus közösségeinek nyelvi és kulturális zárványaiban napjainkig fennmaradtak.

 


Egy Asszon, két Asszon
Bukovinai székely és moldvai csángó népi szerelmes történetek és mesék

TIMP KIADÓ KFT.
PÉTER LÁSZLÓ Illusztrációkkal
Oldalak száma: 126
ISBN: 9789639614871
Kiadás éve: 2011
Ára: 1500 Ft

Egy asszonHosszú évek óta melengetem szívemben ennek a kötetecskének a tervét. Huszonnégy esztendeje, hogy elődje, az Egy asszon két vétkecskéje című könyvem először megjelent. Az abban megírt, számomra oly kedves, szomorú és vidám történetek műsoraim állandó szereplői lettek, az olvasók tetszését is elnyerték. Félig tréfásan, félig komolyan, újra és újra felvetődött bennem is, másokban is, hogy meg kellene írnom a férfiak vétkecskéit is. Meg is ígértem könnyelműen kiadóknak is, olvasóknak is, de amint hozzáfogtam a munkához, mindjárt kiderült, hogy tévúton járok. A vétkecskéket is, a vétkeket is együtt követik el az asszonyok és a férfiak. Nem is beszélve a szerelemről, Isten ajándékáról, mely mióta a világ világ, munkál az emberek életében. Nő és férfi egyaránt kelletik hozzá. A gyönyörű, a boldogító varázslat egyeseket egy életen át elkísér, mások egy életen át keresik, többnyire hiába. A szerelemben csak a szerepek különböznek a férfi és a nő között. Nemünktől függetlenül, a szerelem áldását elnyerve, egyaránt lehetünk határtalanul boldogok és végtelenül boldogtalanok, erősekké és kiszolgáltatottá válhatunk általa. Nincs hatalmunk felette! A könyvemben szereplő legendamesék közül három, a két hiedelemmonda és az egyik tréfás mese Az ördög és a vénasszony a moldvai magyarok kultúrájának legarchaikusabb rétegeiből származik. A szinte hátborzongató hiedelmek, babonák, ördög és boszorkány képek napjainkban is elevenen élnek az idősek tudatában. A gyönyörű Lüdércszerető-t, a Szépasszon meg az ura című hiedelemtörténetet alig tíz esztendeje vettem fel a moldvai Lészpeden. Elbeszélőik szentül hittek benne, hogy megtörtént. Több évezredre visszamutató tükrei a moldvai magyarság gondolkodásának, életmódjának. Valamennyi élettörténetet a bukovinai székelyek körében gyűjtöttem 1968 és 2011 között. - (Kóka Rozália)Kapcsolat:
Mobil: +36 30 2211430
Vonalas: +36 23 630891
Email: kokarozalia@t-online.hu
2030 Érd, Huba u. 8.