WWW.FOLKINFO.HU
Nagy István szíjgyártó, bőrdíszműves - Püspökladány
English
Deutsch

 

Lószerszám Ma már harmadik generációs cégem működéséről az első írásos adatok 1908-ból származnak. Nagyapámtól - a cégalapítótól - édesapám vette át a műhely irányítását 1965-ben, ezt követően folytatom 1986 óta a mesterséget. Termékeimet 1993 óta folyamatosan zsűriztetem, s ma már 100 fölötti a NIT által elfogadott lószerszámaim és felszerelési cikkeim száma. Ez évben vagyok a Népi Iparművészi cím várományosa. A magyar szíjgyártók munkája világszerte ismert. Szerszámaim eljutottak Európa számos országába, Németországban önálló képviseletem van. Itthon elsősorban a Hortobágyi Lovasnapok és a Hídivásár rendezvényein szoktam részt venni. Rendszeresen állítok ki szűkebb környezetemben. a Sárrétmenti Vállalkozói Hetek rendezvényein. Alapvető célkitűzésem, hogy termékeim legjobb minőségű elkészítésével tegyem könnyebbé a ló munkavégzését , az évszázadok tapasztalatain alapuló kézműves technikákkal.

A szíjgyártó szakmáról. Sok nemzet él a világon - köztük a magyar is - melynek életéhez,3000 éves lelet fejlődéséhez, felemelkedéséhez szorosan kapcsolódik a ló tenyésztése, erejének saját céljai elérésében való hasznosítása. A ló azonban okos állat, így a harcban, a mezőgazdasági munkában, a sportban nemcsak eszköz, hanem partnere is gazdájának. A több ezer éves ember-ló kapcsolatból adódóan tenyésztésükhöz, munkára fogásukhoz használatos eszközök - az állandó fejlődés mellett - évezredes hagyományokkal rendelkeznek. A szíjgyártó szakma - amely a lovak testével közvetlenül érintkező szerszámok készítésével foglalkozik - fejlődése Magyarországon a II. világháború után megtorpant. Az 1950-1970 közötti években lóállományunk egyharmadára csökkent, ennek eredményeként szakmánk is végveszélybe került. 1980-tól a lovasélet újra fellendülőben van Magyarországon is. Növekszik az igény az igás lószerszámok iránt, de egyre többen keresik a magyar fogatkultúra hagyományain alapuló hintószerszámokat is. A magyar lószerszám leggazdagabb formavilága az Alföldön, Debrecen környékén maradt meg legtovább. Lévén, hogy magam is e tájon élek, így lószerszámaim készítésénél az alföldi hagyományok a mérvadóak. Munkánk túlnyomórészt máig is gépesíthetetlen. Műhelyemben még ma is használom azokat a szerszámokat, gyártási utasításokat, mérettáblázatokat amelyeket Nagyapámtól örököltem.

Függő
Igás
Csengõ

Csipkés vereték

Lószerszámok díszítése. S ha a ló nemcsak eszköz, hanem partner is akkor szerszámzatánál elkerülhetetlen igény a díszítőelemek használata. Ezt elérhetjük a szerszám a kialakításával, az alkalmazott veretékek (csatok, fémalkatrészek) megválasztásával, vagy a szerszámra rögzített díszek (sallangok) alkalmazásával. Eredeti magyar díszítési mód az ú.n. csipkés szerszámkialakítás. E szerszámoknál a bőralkatrészek széleinek megmunkálása híven követi a veretékek díszítési módját, bár talán fordítva is fogalmazhatnánk: a veretékek stílusát igazították a szíjgyártó munkához. Rohanó világunkban egyre inkább csökken ennek a rendkívül sok gondozást igénylő szerszámnak a használata. Még a kevésbé díszes hintószerszámoknál is elvárás a veretékek díszítettsége, így alakult ki pl. a "tükrös" vereték, illetve a szerszám bőralkatrészeinek domborítása. A paraszti gazdaságokban munkálkodó lovak szerszámzata sem nélkülözhet egy visszafogottabb díszítést, ha másban nem is, legalább a vereték megválasztásában. De a legigénytelenebb gazda is feltesz lovainak szerszámára néhány "cifraságot", különösen szüreti felvonulás, lakodalom idején.

 


KabrióTermékeim
a. Igás lószerszámok
b. Egyes fogatszerszám
c. Hintószerszám
d. Versenyszerszám
e. Lovagló felszerelések.

a. Az igás lószerszám - nevében is hordozza - a parasztgazdaságok mindennapos munkavégzésében használatos. Kialakításukra jellemző a végsőkig letisztult formavilág, a praktikum előtérbe helyezése. A szerszám erős, mindenhol kézzel varrott, mégis a ló testére fekvő részein puha, nagy felületű. A szerszám gondos kialakítása, illetve a gazda szakértelme a felszerszámozásban együttesen teszik lehetővé, hogy a ló a legnehezebb munkát is elvégezhesse anélkül, hogy testét a szerszám bárhol is feltörje.
b. Az egyes fogat az autó megjelenése előtt a személyszállítás mindennapos eszköze volt. Ma sport, a kedvtelésből tartott lovak fogatolási módja azok számára, akik valamilyen ok miatt nem lovagolhatnak. Jellemzője a nagyon széles hátszíj. Ennek feladata - különösen kétkerekű kocsik használatánál - a kocsi súlyának a lehető legnagyobb felületen való szétosztása a ló hátán. Ezáltal könnyebbé válik a ló lélegzése, s elkerülhető, hogy a nagy súly feltörje a ló hátát.
c. A hintószerszámokmutatják napjainkban is a legnagyobb változatosságot, már csak a fogatba fogott lovak számának és a befogás módjának sokszínűsége miatt is. Legelterjedtebb a kettes és a négyesfogat, ezek számára világbajnokságot is rendeznek. A szerszám könnyebb, kecsesebb, díszítési módja rendkívül változatos. A díszítés legmagasabb foka a sallang, amelyről Hídvégi mesternél olvashatunk.
d. A fogathajtó versenyek legnehezebb napja a marathonhajtás. Ez a versenyszám végsőkig próbára teszi a hajtót, a lovat, a szerszámot is. A pálya nehézsége egy nagyon erős, robusztus, a verseny látványossága pedig egy elegáns, kecses - a könnyedség látszatát keltő - szerszámkialakítást igényelne. E két - egyébként egymással ellentétes - szempont vezetett a marathon versenyszerszámok kifejlesztéséhez. Ezek formavilágukban már a mai elvárásokhoz igazodnak, de elemei ma is a sokezeréves fogatkultúrán alapulnak.
e. A lovaglás olyan sport, amely a legközelebb viszi a lovast a természethez. E sportnak nagyon sok ága alakult ki a kedvtelésből űzött lovaglástól a legkeményebb military versenyekig. E változatosság a felszerelések elkészítésénél is jelentkezik. Műhelyemben a nem professzionális lovasok számára készítünk lovasfelszereléseket.


Lovaglókantár

 

Die ersten Daten die Tätigkeit der Dreigenerationsfirma stammen aus dem Jahre 1908. Ihre kontinuierliche Entwicklung wurde durch die Firmenleitung " von Vater auf Sohn" und die herkömmlich anerkannte gute Qualität ermöglicht. Der Tätigkeitsbereich der Firma umfasst die Anfertigung von annäherdn 100 Sorten des Ausrüstungartikel für Hunde (Halsbänder, Leinen, Maulkörbe, usw.), dann die Fertigung von handgenähten Pferdegeschirren, wie Satteln und Reitausrüstungen und auch die Fertigung von Jagdartikeln aus Leder. Unsere Traditionsehre wird durch unsere 100 produkte, die vom Rat für Volkskunst qualifiziert wurden, und die sich dynamisch erhöhende Zahl der ausländischen Anträge gekennzeichnet. Wir stellen Pferdegeschirre, Reitausrüstungen direkt für norwegischen,belgischen, sweizerischen und dänischen Firmen her. Wir haben geschäftliche Bezeihungen beinahe mit allen grössener Geschäften für Pferdeartikel und mit Grosshandelelsfirmen in Ungarn,die sich mit Handel der Hundeausrüstungen beschäftigen.

 

 


Nyereg


The first records of this third-generation firm date from 1908. The business has been passed from father to son, allowing the company to develop steadily and archieve a reputation for quality. The firm's activities include the manufacture of over 100 types of dog handlig accessories (collars, leads and muzzles, etc), hand made saddles, and riding accessories, and the fashioing of leather hunting goods. Our respect for tradition has been confirmed both by the recognition the Council for Craftsmanship has given to over 100 of our products, and by the dynamic growth in the number of our foreign customers. We supply saddlery products and riding equipment directly to Norwegian,Belgian,Swiss and Danish companies. In Germany we have our own distributor. We maintin business relations with almost every Hungarian riding shop and with the major wholesalers of canine accessories.

 

Logo